Predmetová komisia (PK) cudzích jazykov
Členovia
Predseda – PaedDr. Denisa Očovayová (NEJ-RUJ)

Členovia:
Mgr. Andrea Baková (ANJ)
Mgr. Gabriela Bielaková (NEJ-RUJ)
PaedDr. Beáta Havettová (ANJ-RUJ)
PaedDr. Martina Hegedüšová (ANJ)
PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová (ANJ)
PaedDr. Eliška Matušková (ANJ-RUJ)
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií