Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Zatvoriť

Deň otvorených dverí na našom gymnáziu

10. 12. 2018


Vo štvrtok 29.11.2018 sa na našom gymnáziu uskutočnil Deň otvorených dverí. Pozrite sa naň vo videu nášho študenta Tomáša Petruša.

Prezentácia štúdia informatiky na FIIT STU

12. 12. 2018

Festival ruských filmov Študovať informatiku sa v dnešnej dobe oplatí. Atraktívnosť a veľkú perspektívu tohto rýchlo sa rozvíjajúceho vedného odvetvia si uvedomujeme aj našom gymnáziu. V našich informatických aktivitách sme v decembri pokračovali prednáškou o štúdiu na fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Cieľom motivačnej prednášky bolo povzbudiť záujem žiakov našej školy o štúdium informatiky aj po skončení štúdia na gymnáziu.

Festival ruských filmov

06. 12. 2018

Festival ruských filmov V decembri 2018 sa v niektorých slovenských mestách koná Festival ruských filmov organizovaný Mosfilmom, Veľvyslanectvom RF na Slovensku a Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave.

Prezentácia Voronežskej štátnej agrárnej univerzity

04. 12. 2018

Prezentácia Voronežskej štátnej agrárnej univerzity Našu školu dňa 4. decembra 2018 navštívila Prof. Tatiana Dankova, PhD. z Voronežskej štátnej agrárnej univerzity spolu s pani Tatianou Dronskou z Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.

Notebooky, Expl0ited a Yablko nám ušli len o vlások!

23. 11. 2018

Notebooky, Expl0ited a Yablko nám ušli len o vlások! Téma bezpečnosti vo virtuálnom svete je v súčasnosti veľmi aktuálna. ČSOB poňala túto tému veľmi inovatívne a zorganizovala súťaž s názvom Digitálna inteligencia, v rámci ktorej bol súťažiacim vopred dostupný rozsiahly dokument pokrývajúci všetky najdôležitejšie témy z tejto oblasti - STRÁŽ SI TELEFÓN, PHISHING, POZOR NA FOTKY, SILNÉ HESLÁ, SOCIÁLNE INŽINIERSTVO A VYDIERANIE, STREAMING, DOXXING, RANSOMWARE a VEREJNÁ WIFI.

Informatická súťaž iBobor 2018

16. 11. 2018

Informatická súťaž iBobor 2018 V dňoch 13. 11. 2018 a 15. 11. 2018 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2018, do ktorej sa zapojilo 30 študentov nášho gymnázia v dvoch kategóriách:

  • Junior (1. a 2. ročník SŠ)
  • Senior (3. a 4. ročník SŠ)

Otvorená hodina ruskej literatúry a kultúry

14. 11. 2018

Otvorená hodina ruskej literatúry a kultúry Dňa 14. novembra 2018 sme privítali na našej škole doc. Marinu Matytcinu, PhD. z Lipeckej technickej univerzity v Ruskej Federácii a pani Annu Novgorodovú z Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike. Doc. Marina Matytcina, PhD. viedla otvorenú hodinu ruskej literatúry a kultúry pre vybraných žiakov druhého a tretieho ročníka bilingválneho štúdia.

Bibliotéka – knižný veľtrh

09. 11. 2018

Bibliotéka – knižný veľtrh Aj tento rok sa v Bratislave konal knižný veľtrh Bibliotéka a naše gymnázium na nej, samozrejme, nesmelo chýbať. Tak sme sa v piatok 9.11.2018 vybrali do Bratislavy.

Beseda s bieloruskými spisovateľmi

08. 11. 2018

Beseda s bieloruskými spisovateľmi Dňa 8. novembra 2018 sme na našom gymnáziu privítali vzácnych hostí - súčasných spisovateľov z Bieloruska, Andreja Žvalevského a Jevgeniju Pasternakovú, účastníkov medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka – Pedagogika 2018 v Bratislave. Hostí sprevádzala Zhanna Rudenko z Inštitútu prekladu v Moskve.

Vrábeľskí gymnazisti v Moskve

29. 10. 2018

Vrábeľskí gymnazisti v Moskve Naša škola využila jedinečnú ponuku z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a 23 žiakov druhého a tretieho ročníka bilingválneho štúdia sa tak mohlo v dňoch 23. – 26. októbra 2018 zúčastniť kultúrno – vzdelávacieho projektu „Spoznaj Rusko“, ktorý zorganizovalo Ministerstvo kultúry Ruskej federácie.

Burza informácií

26. 10. 2018

Burza informácií Žiaci nášho gymnázia sa spolu s pedagógmi zúčastnili na Burze informácií, zameranej na poradenstvo pre voľbu povolania, na ktorej sa prezentovali viaceré stredné školy. Akciu organizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra v priestoroch SOŠ stavebnej v Nitre. Podujatie bolo určené najmä žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ, rodičom, pedagógom a širokej verejnosti.

CodeWeek - Objav v sebe programátora na vrábeľskom gympli

19. 10. 2018

CodeWeek - Objav v sebe programátora na vrábeľskom gympli V dnešnom svete platí, že šikovnému programátorovi leží pri nohách celý svet. Môže sa uchádzať o prácu vo vysnívanej firme alebo sa pokúsiť o vlastný projekt, ktorým sa presadí v slovenskom alebo celosvetovom technologickom biznise. Svoju myšlienku dokáže zhmotniť v nehmotnom svete jednotiek a núl. V čase rýchlej digitalizácie spoločnosti bude znalosť programovania čoraz dôležitejšia.

Vzdelávacie podujatie o ľudských právach

11. 10. 2018

Vzdelávacie podujatie o ľudských právach 11. októbra sa na našom gymnáziu uskutočnilo vzdelávacie podujatie pre stredoškolských učiteľov, učiteľky, multiplikátorov a multiplikátorky demokratického občianstva a ľudských práv.

Demokratická a ľudskoprávna kultúra

11. 10. 2018

Demokratická a ľudskoprávna kultúra Dňa 11.10.2018 sa na našom gymnáziu uskutočnila beseda, ktorej hlavným predmetom boli ľudské práva. Keďže práve tento pojem je kvôli jeho porušovaniu, najmä v týchto dňoch, často skloňovaný v médiách, správach alebo dokonca aj v bežnej komunikácii.

Zájazd Bruggy – Londýn – Windsor

08. 10. 2018

Zájazd Bruggy – Londýn – Windsor V dňoch 30.09.-05.10.2018 sa študenti našej školy zúčastnili zájazdu Bruggy – Londýn – Windsor.

Európsky deň jazykov

26. 09. 2018

Európsky deň jazykov 26. september bol vyhlásený za Európsky deň jazykov. Z tohto dôvodu si aj naša škola pripomenula dôležitosť učenia sa cudzích jazykov a zorganizovala niekoľko aktivít.

Záložka do knihy spája slovenské školy – 7. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy

26. 09. 2018

Záložka do knihy spája slovenské školy – 7. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy – celoslovenský projekt, do ktorého sa naše gymnázium zapojilo už siedmy raz. Jeho hlavným cieľom je podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému a tiež nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami. V tomto školskom roku sa našou partnerskou školou, s ktorou si navzájom vymeníme vyrobené záložky, stalo Gymnázium sv. Moniky v Prešove.

Letný tábor vo Voroneži 15. júl – 7. august 2018

25. 08. 2018

Letný tábor vo Voroneži Dňa 15. 07. 2018 o 2:45 ráno nás odviezol autobus do Michaloviec a odtiaľ sme sa vydali na dlhú cestu autobusom cez Poľsko a Bielorusko až do ruského mesta Voronež. Cesta bola dlhá a namáhavá a trvala 3 dni so zastávkami v Bielorusku. Konečne sme dorazili do cieľa. Ubytovali sme sa v našom tábore "Sputnik". Naša prvá exkurzia viedla na Námestie Admirality, kde sme si prezreli loď, ktorú dal postaviť cár Peter I. Na druhý deň sme navštívili Voronežskú štátnu univerzitu, kde nás privítali chlebom a soľou a očakával nás krásny program, plný ruských piesní a tancov. Počas nášho pobytu sme navštívili mnoho múzeí, prírodné rezervácie a dve ruské školy.

Sme partnerom Národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

IT Akadémia logo

Ak Ťa baví INFORMATIKA a prírodné vedy (matematika, fyzika, chémia, biológia), tak vedz, že naša škola sa zapojila od roku 2018 do národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Trvanie projektu je naplánované do roku 2020, avšak my predpokladáme, že v konečnom dôsledku projekt IT Akadémia presiahne túto časovú hranicu.


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

20. december 2018 (št)
Vianočná akadémia


27.12.2018 - 7.1.2019
Vianočné prázdniny


8. január 2019 (ut)
Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách


10. január 2019 (št)
Rodičovské združenie

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií