Predmetová komisia (PK) cudzích jazykov
Doplňujúce aktivity pre študentov
  • Knižnica anglickej literatúry - možnosť vypožičania si beletrie na rôznych stupňoch jazykovej úrovne - slúži na podporu sebavzdelávania, najmä rozvíjania čítania s porozumením a čitateľskej gramotnosti
  • Možnosť objednania časopisov v anglickom jazyku, napr. časopis Friendship - získavanie aktuálnych informácií o živote a kultúre anglofónnych krajín a informácií k ústnej maturitnej skúške
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

20. december 2018 (št)
Vianočná akadémia


27.12.2018 - 7.1.2019
Vianočné prázdniny


8. január 2019 (ut)
Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách


10. január 2019 (št)
Rodičovské združenie
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií