Organizácia školského roka 2017/2018

  • Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).
  • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 30. júna 2018 (piatok).

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2017
(piatok)
30. október –
31. október 2017
2. november 2017
(štvrtok)
vianočné 22. december 2017
(piatok)
23.december 2017
- 5. január 2018
8. január 2018
(pondelok)
polročné 1. február 2018
(štvrtok)
2. február 2018
(piatok)
5. február 2018
(pondelok)
jarné v Nitrianskom kraji 2. marec 2018
(piatok)
5. marec -
9. marec 2018
12. marec 2018
(pondelok)
veľkonočné 28. marec 2018
(streda)
29. marec -
3. apríl 2018
4. apríl 2018
(streda)
letné 29. jún 2018
(piatok)
1. júl 2017-
31. august 2018
3. september 2018
(pondelok)

zdroj: Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018

Maturitné skúšky v školskom roku 2017/2018

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky:
  • 13. marec 2018 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra
  • 14. marec 2018 (streda) - anglický jazyk, nemecký jazyk
  • 15. marec 2018 (štvrtok) - matematika
Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky - 21. - 25. máj 2018

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

14.5.2018 a 17.5.2018
Prijímacie skúšky do
1. ročníka 4-ročného gymnázia

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií