Všetkým žiakom nášho gymnázia želáme príjemné prázdniny a tešíme sa na stretnutie
v pondelok 5. septembra 2016 o 8:00 hodine, kedy sa oficiálne začína nový školský rok.

Mimoriadne sa tešíme na stretnutie s prvými žiakmi bilingválneho slovensko-ruského štúdia aj so žiakmi prvého ročníka štvorročného štúdia.

Kurzy INFORMATIKY pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

V nasledujúcom školskom roku 2016/2017 otvoríme na našej škole nasledovné vzdelávacie kurzy pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ:

Predbežne sa môžeš prihlásiť na: kurzyINF2016.gymvrable.sk

Ponuka záujmových krúžkov v NASLEDUJÚCOM školskom roku 2016/2017

V nasledujúcom školskom roku 2016/2017 otvoríme na našej škole nasledovné vzdelávacie aktivity a záujmové krúžky:

  • Matematický krúžok - pre študentov budúceho 1. ročníka (uľahčenie prechodu zo ZŠ na gymnázium)
  • Matematický krúžok - príprava na Olympiády z matematiky
  • Programovanie v jazyku Python
  • Webdesign - HTML5, CSS3, javaScript/jQuery
  • Krúžok anglického jazyka pre žiakov budúceho 1. ročníka
  • Školský časopis "Ťahák"
  • Fyzikálny krúžok
  • Volejbalový krúžok
  • GymArt
  • a ďalšie

čo nás čaká

1. júl - 2. september 2016
Letné prázdniny


5. sept. 2016 (pondelok)
Začiatok vyučovania po letných prázdninách

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30
Fax.: 037 783 21 30

Zástupkyňa riaditeľky:
PaedDr. Eliška Matušková
Tel.: 037 783 44 05

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií