Žiacka školská rada
Členovia | Program
Členovia
Paula Balta
Balogová Emma
Vozafová Ema
Repáňová Veronika
Melišková Veronika
Chlpík Samuel
Halásová Bibiana
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábžoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditežka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

ťť viac informácií