Predmetová komisia (PK) cudzích jazykov
Súťaže a olympiády

V tomto školskom roku sa žiaci môžu zapojiť do nasledujúcich súťaží:

  • Olympiáda v anglickom jazyku
  • Medzinárodná korešpondenčná súťaž v ANJ Golden Owl
  • Súťaž v speve anglickej piesne Let´s sing
  • Medzitriedny kvíz v anglickom jazyku What do you know about books?"
  • Súťaž v speve ruskej a nemeckej piesne

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

20. december 2018 (št)
Vianočná akadémia


27.12.2018 - 7.1.2019
Vianočné prázdniny


8. január 2019 (ut)
Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách


10. január 2019 (št)
Rodičovské združenie
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií