Rozhoduj o Európe - modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

V dňoch 22. – 26. januára 2020 sa náš študent Viliam Péli zúčastnil medzinárodnej simulácie zasadnutia inštitúcií Európskej únie v Bratislave.

V Bratislave sa zišli najúspešnejší účastníci regionálnych seminárov projektu Rozhoduj o Európe. Zmyslom tohto podujatia bolo zamerať sa na podporu dialógov mladých ľudí z Českej a Slovenskej republiky, diskutovať o aktuálnych európskych témach s politikmi, odborníkmi a ďalšími osobnosťami verejného života. Účastníci päťdenného workshopu mali možnosť stretnúť sa so zaujímavými hosťami. Medzi najvýznamnejších hostí patrili Vladimír Bilčík (europoslanec), Markéta Gregorová (europoslankyňa), Matthias Barner (riaditeľ zastúpenia Konrad Adenauer Stiftung), Ladislav Miko (vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku), Pavol Kukučka (zastúpenie Európskej komisie v Českej republike) a veľa ďalších.

Celá simulácia zasadnutia inštitúcií EÚ prebiehala na dvoch úrovniach – Rada EÚ a Európsky parlament. Témy zasadnutia boli Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o obchodovaní s niektorými tovarmi, ktoré by mohli byť využité na mučenie, trest smrti alebo iné kruté či neľudské zachádzanie a Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ.

Zaujímavé podujatie a tešíme sa, že tam nechýbal a úspešne reprezentoval našu školu žiak IV.A triedy Viliam Péli. Ďakujeme.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií