Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 06.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Tento rok sa 30. ročník súťaže konal v dvoch kategóriách – 2A (prvý a druhý ročník štvorročného štúdia a 3. ročník bilingválneho štúdia) a 2B (tretí a štvrtý ročník štvorročného štúdia a 4. ročník bilingválneho štúdia).

Písomná časť vo všetkých kategóriách pozostávala z testovania zručností čítania a počúvania s porozumením, gramatiky a slovnej zásoby. Všetci študenti pokračovali v neľahkom boji v ústnej časti, kde sa hodnotila úroveň ich rečových zručností v simulovanom rozhovore a v zostavení príbehu na základe vizuálneho podnetu.

A tu je výsledné hodnotenie:

Kategória 2A:
1. miesto: Jana Magdolenová /II.D/
2. miesto: Erik Dang /III.D/, Jakub Horňák /II.A/
3. miesto: Eliška Miklášiková /III.D/

Kategória 2B:
1. miesto: Tomáš Petruš /IV.A/
2. miesto: Adam Laščiak /III.A/
3. miesto: Viliam Péli /IV.A/

Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí v písomnej a ústnej časti získali spolu minimálne 42 bodov. Sú to nasledujúci žiaci:

Kategória 2A:
Ivana Papová
Tomáš Kubík

Kategória 2B:
Chudý Matúš
Bogyóová Hana
Sakáč Samuel
Huszár Ivan
Fojtíková Viviana

Všetkým blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia v okresnom kole.

PaedDr. Martina Hegedűšová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií