Burza informácií 2019

Žiaci nášho gymnázia sa spolu s pedagógmi zúčastnili na Burze informácií, ktorá sa konala 25.10.2019 v Nitre – v priestoroch SOŠ stavebnej. Burza bola zameraná na poradenstvo pre voľbu povolania. Akciu organizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra. Podujatie bolo určené najmä pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, rodičov, pedagógov a širokej verejnosti.

Návštevníci mali možnosť získať informácie o študijných a učebných odboroch, podmienkach a kritériách prijímacieho konania. Žiaci a pedagogičky nášho gymnázia poskytli informácie záujemcom o štúdiu na našej škole. Bližšie ich oboznámili s učebným plánom štvorročného štúdia a päťročného bilingválneho štúdia, kritériami prijímacieho konania a s aktivitami školy. Dúfam, že sme oslovili mladých ľudí zo základných škôl a zavítajú na našu školu na Deň otvorených dverí (21. 11. 2019), aby sa ešte bližšie oboznámili s podmienkami štúdia na našej škole. Budeme sa tešiť na stretnutie.

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií