Sme partnerom Národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

Ak Ťa baví INFORMATIKA a prírodné vedy (matematika, fyzika, chémia, biológia), tak vedz, že naša škola sa zapojila od roku 2018 do národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Trvanie projektu je naplánované do roku 2020, avšak my predpokladáme, že v konečnom dôsledku projekt IT Akadémia presiahne túto časovú hranicu.

Prečo by Ťa malo zaujímať, že na Tvojej budúcej škole je realizovaný projekt IT Akadémia?

Napríklad kvôli tomu, že každý rok je na slovenskom trhu v IT sektore 1000 neobsadených pracovných miest a ich počet sa neustále zvyšuje. Na portáli Profesia.sk je najviac voľných pracovných miest práve z IT sektora. Ponúkaný plat na tieto voľné pozície patrí medzi najvyššie.

Cieľom projektu IT Akadémia je ukázať študentom, že informatika a programovanie nie sú až také náročné v porovnaní s predsudkami, aké o nich kolujú. Základom pre trvácne vedomosti z informatiky a prírodných vied má byť ich objavovanie samotnými žiakmi - a preto je projekt IT Akadémia založený na bádateľsky orientovanom vyučovaní.

Na našej škole sme vzhľadom k tomu, že sme partnerom projektu IT Akadémia, posilnili od školského roku 2017/2018 vyučovanie informatiky v 1. a 2. ročníku o jednu hodinu a v treťom ročníku sme zaviedli motivačný predmet Informatika v prírodných vedách a matematike.

Viac o IT Akadémii si môžeš prečítať na stránke projektu alebo v tomto článku v časopise Trend.

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií