čo nás čaká

  25. máj 2017 (štvrtok)
Vyučovanie podľa upraveného rozvrhu hodín - I.D, I.A, II.A, II.B


  25. máj 2017 (štvrtok)
8:00 - 15:00 h

Účelové cvičenie - Ochrana života a zdravia - III.A, III.Bkontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií